uniBASE
UniBASE
Profil
Produkty a služby
Podpora
::Reference
Partneři
Kontakty
Relaxace

hledat
Obchodní senáty krajských soudů v Ostravě, Brně, Praze a další soudy ČR
UNIBASE je generálním dodavatelem integrovaného informačního systému pro krajské obchodní soudy a obchodní senáty krajských soudů České republiky.
Komplexnost tohoto informačního systému spočívá v řešení problematiky evidence sporu od registrace podání podatelnou a přidělení rejstříku, přes řešení sporu, jeho ukončení a archivaci spisu. Umožňuje sestavování rozvrhu jednání a sestavování a práci s kalendářem sledovaných událostí, pokrývá činnosti spisovny, účtárny, vede správní agendy a provádí statistická vyhodnocení.
Součástí dodávky je i kompletní řešení počítačové sítě, včetně řešení problematiky propojení soudů a obchodních rejstříků mezi sebou. Je zde využito technologie a prvků firem AT&T, Cabletron, Ungerman Bass, CHASE Research.
U Krajského soudu v Ostravě je instalován v rámci integrovaného informačního systému subsystém sledování evidence docházky pracovníků.
Vrchní soud v Praze
UNIBASE je generálním dodavatelem integrovaného informačního systému pro Vrchní soud České republiky. Při řešení tohoto informačního systému byly použity obdobné zásady a skutečnosti jako pro obchodní soudy.
Součástí dodávky je i kompletní řešení počítačové sítě, včetně řešení problematiky propojení soudů a obchodních rejstříků mezi sebou. Je zde využito technologie a prvků firmy Cabletron.
UNIBASE je autorem komplexního informačního systému řízení této obchodní společnosti, která je velkodistributorem léčiv a zdravotnického materiálu. Integrální součástí řešení je informační systém pro řízení skladů, které plošně pokrývají území celé České republiky, propojení zásobování zdravotnickým materiálem až do lékáren, podpora managementu a rozhodování a základní ekonomické agendy.
UNIBASE je dodavatelem komplexního informačního systému řízení této obchodní společnosti. Rozsah dodávky je obdobný jako v případě a. s. Alliance Unichem.
UniBASE je dodavatelem informačního systému FIS pro řízení skladových zásob nemocnice a evidence majetku s automatickou vazbou na finanční modul. UNIBASE ve spolupráci s firmou MAREGS Šumperk je dodavatelem počítačové sítě zahrnující i dodávku aktivních prvků a optické propojení jednotlivých budov největšího nemocničního komplexu v České republice, kde je využito technologie a prvků firem Cisco, AT&T, Cabletron, Hewlett-Packard. UNIBASE(r) zajišťuje systémový support informačního systému Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě-Porubě.
Lékárna fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě-Porubě
UNIBASE je dodavatelem hardwarové i softwarové části komplexního informačního systému lékárny fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě-Porubě.
 
| english version | 4. 1. 2005 | © 2002 uniBASE